Privacybeleid

Gegevensbescherming

Algemene kennisgeving en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Lini's Bites UG (beperkte aansprakelijkheid)
Eileen Pesarini
Bruderstrae 6

80538 München

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele kennisgeving per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link geeft een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, hun ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te allen tijde te corrigeren, blokkeren of verwijderen in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden vermeld in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als site-exploitant stuurt te beschermen, gebruikt onze website een SSL- of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https: //" van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

Server logbestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in serverlogbestanden. Dit zijn:

  • Bezochte pagina op ons domein
  • Datum en tijd van het serververzoek
  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • IP adres

Er vindt geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen plaats. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor de aankoop en verzending van goederen

Persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als er een noodzaak is om het contract te verwerken. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contact Formulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele kennisgeving per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het niet langer nodig is om gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Bewaarduur van bijdragen en opmerkingen

Bijdragen en opmerkingen evenals gerelateerde gegevens, zoals IP-adressen, worden opgeslagen. De inhoud blijft op onze website staan totdat deze volledig is verwijderd of om juridische redenen moest worden verwijderd.

De bijdragen en opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele kennisgeving per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Nieuwsbrief gegevens

Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben wij een e-mailadres van u nodig. Verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en de ontvangst van de nieuwsbrief moet worden goedgekeurd. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

De gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informele e-mailmelding voldoende of u kunt zich afmelden via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden verwijderd als u opzegt. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wenst (bijv. winkelwagen), is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies worden ingesteld (bijv. voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

PayPal

Onze website staat betaling via PayPal toe. De betalingsdienstaanbieder is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u met PayPal betaalt, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal doorgegeven.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG (toestemming) en artikel 6 lid 1 letter b AVG (verwerking om een contract na te komen). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Gegevensverwerkingen in het verleden blijven van kracht in het geval van een intrekking.

Directe overboeking

Onze website maakt betaling via "Sofortüberweisung" mogelijk. De betalingsdienstaanbieder is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Met behulp van de "Sofortüberweisung"-procedure ontvangen we een realtime betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk aan onze verplichtingen beginnen.

Bij betaling via "Sofortüberweisung" worden uw pincode en TAN doorgegeven aan Sofort GmbH. De betalingsprovider logt in op uw online bankrekening, controleert automatisch uw rekeningsaldo en voert de overboeking uit. Een onmiddellijke bevestiging van de transactie volgt. Uw verkopen, de kredietlimiet van uw roodstand en het bestaan van andere rekeningen en hun voorraden worden ook automatisch gecontroleerd na het inloggen.

Naast PIN en TAN omvat de overdracht aan Sofort GmbH ook betalingsgegevens en persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en eventuele andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Deze gegevensoverdracht is noodzakelijk om uw identiteit zonder enige twijfel vast te stellen en om poging tot fraude te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG (toestemming) en artikel 6 lid 1 letter b AVG (verwerking om een contract na te komen). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Gegevensverwerkingen in het verleden blijven van kracht in het geval van een intrekking.

Details over betaling met Sofortüberweisung vindt u op: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/ .

Google AdSense

Onze website maakt gebruik van Google AdSense. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google AdSense wordt gebruikt om advertenties te integreren en maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat om het gebruik van de website te analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van webbakens. Webbakens zijn onzichtbare afbeeldingen die een analyse van het bezoekersverkeer op onze website mogelijk maken.

Informatie die wordt gegenereerd door cookies en webbakens wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers. De server bevindt zich in de VS. Google kan deze informatie doorgeven aan contractuele partners. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die over u zijn opgeslagen.

De opslag van AdSense-cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. Als websitebeheerder hebben we een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken en voorkomen. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken. Door onze website te gebruiken, verklaart u dat u instemt met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven beschreven doel.

Bron: gegevensbeschermingsconfigurator van mein-datenschutzbeauftragter.de