<transcy>Voorwaarden</transcy>

Servicevoorwaarden

1 bereik

1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen u als klant en ons, Lini's Bites UG (beperkte aansprakelijkheid), Bruderstraße 6, 80538 München (hierna "Lini's Bites" genoemd), voor bestellingen in de Lini's Bites online shop . In het bijzonder regelen zij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Lini's Bites en een klant, de verwerking van gesloten overeenkomsten en de wederzijdse rechten en plichten.

1.2 Voor de zakelijke relatie tussen ons en u zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing in de versie die geldig is op het moment van de bestelling. Karl Karlo erkent geen afwijkende voorwaarden van de klant, tenzij we uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan.

2 Totstandkoming van een contract

2.1 Totstandkoming van een contract voor bestellingen via de online shop

2.1.1 De presentatie van de goederen in onze onlineshop is geen bindend aanbod aan de klant, maar vormt slechts een online verkoopprospectus.

2.1.2 U bestelt onze producten door alle bestelgegevens volledig in te dienen via onze website. Door de aankoop te bevestigen door op de knop "Kopen" te klikken, doet u een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten door de goederen in het winkelwagentje te bestellen. Wij accepteren alleen bestellingen voor normale huishoudelijke hoeveelheden, mocht dit niet het geval zijn, dan laat u ons dat weten. We zullen u ook informeren als de bestelde goederen niet op voorraad zijn. U bent gedurende ten minste tien dagen na ontvangst aan uw aanbieding gebonden. Er is geen recht op acceptatie.

2.1.3 Na het plaatsen van de bestelling ontvangt u van ons per e-mail een ontvangstbevestiging, die de inhoud van de bestelling van de klant weergeeft. Deze ontvangstbevestiging houdt nog geen aanvaarding van het aanbod in, maar documenteert slechts dat wij de bestelling hebben ontvangen.

2.1.4 Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer wij ook uw bestelling accepteren. Dit doet u door de verzending per e-mail te bevestigen. Er wordt geen verkoopovereenkomst gesloten voor goederen besteld uit één en dezelfde bestelling die niet op de factuur zijn vermeld.

2.1.5 Indien wij een van uw bestellingen niet accepteren, zullen wij u hiervan direct op de hoogte stellen.

2.2 Contracttaal en opslag van de contracttekst

2.2.1 Het contract kan momenteel alleen in het Duits worden gesloten.

2.2.2 U kunt de bestelgegevens als onderdeel van de bestelling via onze onlineshop afdrukken en de betreffende HTML-pagina's opslaan. Bij het bestellen via onze webshop sturen wij u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden met de orderbevestiging of factuur naar het door u opgegeven e-mailadres en bewaren de aan u verzonden e-mails, inclusief uw bijlagen. U kunt ook te allen tijde toegang krijgen tot de actuele versie van de Algemene Voorwaarden op Zie www.Karl Karlo.de/pages/agb . We slaan geen verdere contractteksten op.

2.3. Voorwaarde voor het sluiten van het contract is dat u meerderjarig bent. Met je bestelling bevestig je dat je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt.

3 Prijzen, verzendkosten en betalingsvoorwaarden

3.1 Alle productprijzen vermeld in onze online shop zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Alle prijzen zijn af magazijn vermeerderd met eventuele verzend-/verpakkingskosten.

3.2 Verzendkosten: Wij verzenden uitsluitend met Duitse Post en DHL.

3.3 U kunt betalen met vooruitbetaling, creditcard, automatische incasso of PayPal. Voor betalingen via PayPal heeft u een PayPal-account nodig.

4 levering

4.1 De levering vindt plaats door verzending vanuit het magazijn naar het door u opgegeven afleveradres.

4.2 Informatie over de levertijd is alleen bindend als wij u schriftelijk een bepaalde levertijd hebben toegezegd.

5 Transportschade

Controleer direct bij ontvangst of de pakketten onbeschadigd zijn en of ze qua kwaliteit en kwantiteit overeenkomen met de bestelde goederen. Laat de bezorger onjuiste leveringen of schade erkennen en neem vervolgens contact met ons op. De wettelijke garantierechten waarop u aanspraak kunt maken, worden hierdoor niet aangetast.

6 Titelvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Lini's Bites totdat deze volledig zijn betaald.

7 Garantie, gezondheidsrisico's

7.1 De kleuren van de producten die op internet worden getoond, kunnen om verschillende redenen (monitorinstellingen, kwaliteit van de grafische kaart, enz.) enigszins afwijken van het origineel.

7.2 Als onze producten defect zijn, heeft u recht op de wettelijke garantierechten.

8 aansprakelijkheid

Indien wij volgens de wettelijke voorschriften en/of overeenkomstig deze voorwaarden moeten vergoeden voor schade die anders dan door opzet of grove schuld is ontstaan, zijn wij beperkt in aansprakelijkheid volgens het volgende: De aansprakelijkheid bestaat alleen in de geval van een schending van essentiële contractuele verplichtingen en is altijd gebaseerd op Typische schade die voorzienbaar is bij het sluiten van het contract is beperkt. Deze beperking geldt niet voor letsel aan leven, ledematen en gezondheid. Onze buiten schuld aansprakelijkheid op grond van de wet op de productaansprakelijkheid, in het geval van het frauduleus verzwijgen van een defect of het overnemen van het inkooprisico of een onafhankelijke garantie, blijft onaangetast.

9 Gegevensbescherming

De gegevens die u nodig heeft voor zakelijke transacties worden opgeslagen en indien nodig doorgegeven aan onze servicepartners, bijvoorbeeld het bezorgbedrijf, als onderdeel van de orderverwerking. Het spreekt voor zich dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat er rekening wordt gehouden met de beschermingswaardige belangen van de klant in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Bovendien zijn de bepalingen van de gegevensbeschermingsverklaring van toepassing.

10 slotbepalingen

10.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

10.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het recht op de internationale aankoop van roerende goederen. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

10.3 Als u een zakenman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds bent, is de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met contracten tussen ons en u de vestigingsplaats van de verkoper.

10.4. Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting (OS) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.