<transcy>privacy</transcy>

privacy

De privacy van onze klanten is van ons, Lini's Bites UG (beperkte aansprakelijkheid) , (na Lini's Bites) is bijzonder belangrijk. We respecteren ze daarom, vooral met betrekking tot hun gebruik van onze website op www.linisbites.com . De bescherming van gebruikers- en klantgegevens heeft daarom de hoogste prioriteit voor ons, zodat we alle informatie die de gebruiker ons geeft met buitengewone zorg en verantwoordelijkheid behandelen. Daar hoort natuurlijk ook de samenwerking met partners en derden bij. Er moet rekening mee worden gehouden dat bij internetgebaseerde gegevensoverdracht potentiële beveiligingslacunes kunnen ontstaan en daarom kan volledige bescherming tegen derden niet volledig worden gegarandeerd. In het vervolgtraject willen wij u inzicht geven in het soort persoonsgegevens, de reden en het verdere gebruik van de gegevens met betrekking tot bestellingen en de communicatie met u die wij verzamelen. Alle juridische kwesties met betrekking tot gegevensbescherming in Duitsland zijn te vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in de Telemediawet (TMG).

1. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Volgens artikel 4 nr. 1 AVG worden persoonsgegevens gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden hiervan zijn informatie zoals naam, geboortedatum, e-mailadres of een telefoonnummer, maar onder bepaalde omstandigheden ook gebruiksgegevens. Gebruiksgegevens omvatten gegevens die nodig zijn om onze website te gebruiken. Dit omvat bijvoorbeeld informatie over de mate waarin onze website wordt gebruikt of inloggegevens. De opslag en verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt zonder uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De scope betreft alleen de nakoming van de prestatieverplichtingen die in het contract zijn geregeld www.linisbites.com en u, of de garantie van de bestelde producten. Verder verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Toestemming kan ofwel expliciet worden gegeven wanneer u onze website bezoekt, ofwel door uw gegevens naar ons op te sturen. Een intrekking van de toestemming is altijd zonder meer mogelijk.

 1. Automatische verzending van servergegevens

Gegevens die wij of onze webspace provider van uw internetbrowser ontvangen, worden om technische redenen geregistreerd. Deze zogenaamde serverlogbestanden omvatten bijvoorbeeld:

 • Browsertype
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt
 • De hoeveelheid verzonden gegevens
 • De exacte tijd van uw oproep
 • Uw gebruikte IP-adres

Deze anonieme gegevens worden gescheiden van uw persoonlijke gegevens opgeslagen. Dit voorkomt dat de gegevens verbinding kunnen maken met een specifieke persoon. De serverlogbestanden worden alleen gebruikt als onderdeel van een statistische evaluatie om onze aanwezigheid op internet en ons aanbod voortdurend te verbeteren.

 1. Gebruik van cookies

Om de aantrekkelijkheid van onze website te vergroten en het gebruik van bepaalde functies te garanderen, gebruiken we op verschillende van onze pagina's zogenaamde cookies. Een cookie is een tekst in een klein bestandsformaat, die vervolgens tijdelijk op het betreffende eindapparaat wordt opgeslagen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die na het einde van de browsersessie weer worden verwijderd, en cookies van derden, die op het eindapparaat blijven, stellen partnerbedrijven of ons in staat om de browser die u gebruikt te identificeren wanneer u deze opnieuw gebruikt . De tweede worden daarom ook wel permanente cookies genoemd. Net als sessiecookies worden deze na een bepaalde tijd automatisch verwijderd, afhankelijk van de betreffende cookie. Zodra cookies verschijnen, kan met hun hulp bepaalde informatie over de gebruiker worden verzameld en verwerkt. Dit omvat bijvoorbeeld browser- en locatiegegevens of het individuele IP-adres.

Een andere handige functie van cookies is het opslaan van eerder gemaakte instellingen, met name in het proces binnen de bestelling. Zo kan de inhoud van de winkelwagen op de website worden bewaard voor een later tijdstip. Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt door middel van het gebruik van cookies, is het proces gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter b AVG om het contract uit te voeren of in overeenstemming met artikel 6 lid 1 punt f AVG om te bewaren onze belangen met betrekking tot de optimale Functionaliteit van de website evenals een klantgerichte en effectieve inrichting van het gebruik hiervan. Indien nodig wordt samengewerkt met verschillende webpartners die ons ondersteunen om ons online aanbod voor u nog aantrekkelijker te maken. Om deze reden kunnen cookies van genoemde partnerbedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website gebruikt.

In dat geval zullen we uiteraard afzonderlijk wijzen op het gebruik van de bovengenoemde cookies en de omvang van de verzamelde gegevens. Indien u dat wenst, kunt u uw browserinstellingen zo configureren dat u altijd op de hoogte bent van het gebruik van cookies en kunt beslissen of u deze accepteert of weigert. De respectievelijke browsers verschillen in de structuur waarin de cookie-instellingen worden beheerd. Het helpmenu van een browser kan je helpen om de juiste cookie-instellingen voor je te maken. Hieronder vindt u links naar de respectievelijke browsers om cookie-instellingen te maken:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat de gebruiksmogelijkheden van onze website beperkt kunnen zijn als cookies worden geweigerd.

 1. Login functie / registratie

Om van al onze voordelen te profiteren, kunt u zich bij ons inschrijven. We hebben je naam, je e-mailadres en een wachtwoord naar keuze nodig. Deze informatie is nodig om een gebruikersaccount aan te maken en om gebruik te kunnen maken van het volledige aanbod van Lini's Bites. Daarnaast hebben we mogelijk meer informatie nodig om te kunnen reageren op eventuele suggesties, vragen of kritiek. Om een bestelling bij Lini's Bites af te ronden, hebben we ook uw volledige adres en uw bankrekeninggegevens nodig als de door u gekozen betaalmethode dit vereist.

5. Nieuwsbrief functie

5.1 Aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief

Wilt u altijd op de hoogte blijven, dan kunt u zich inschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief. Dit betekent dat u van ons regelmatig informatie krijgt over een groot aantal aanbiedingen. De enige verplichte informatie die we van u nodig hebben, is uw e-mailadres. U kunt alle andere informatie vrijwillig verstrekken als u geïnteresseerd bent en alleen dienen om u persoonlijk aan te spreken. De nieuwsbrief wordt verzonden via de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Daarom sturen wij u alleen een nieuwsbrief als u er uitdrukkelijk mee instemt dat u instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven. Na registratie ontvang je van ons een bevestigingsmail waarin je op een speciale link klikt om te bevestigen dat we je in de toekomst onze nieuwsbrief kunnen sturen.

Zodra er op de bevestigingslink is geklikt, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG. Zodra u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, worden uw door de internetprovider gegenereerde IP-adres, de datum en het tijdstip waarop u zich hebt aangemeld aan ons doorgegeven. Dit zou ons moeten helpen om mogelijk misbruik van uw gegevens beter aan te pakken. Alle gegevens die u bij aanmelding verstrekt, worden alleen gebruikt voor reclamecommunicatie in het kader van de nieuwsbrief. Als u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich eenvoudig afmelden door op de bijbehorende link in de nieuwsbrief te klikken of door ons een e-mail te sturen info@linisbites.com sturen. Onmiddellijk nadat u zich hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres automatisch verwijderd uit onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens of we het gebruik van uw gegevens onthouden, wat binnen het wettelijk kader valt en waarover u zal in deze verklaring worden vermeld.

5.2 Het versturen van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Zodra u ons uw e-mailadres meedeelt bij het kopen van goederen of diensten op onze website, kunnen wij u continu aanbiedingen op onze producten of diensten sturen per e-mail, bijvoorbeeld voor producten die u al heeft gekocht. Voor het verzenden van deze e-mails is geen afzonderlijke toestemming van uw kant vereist, omdat de gegevensverwerking uitsluitend plaatsvindt in de zin van gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Als u tijdens het winkelen bezwaar heeft gemaakt tegen het verzenden van nieuwsbrieven, ontvangt u uiteraard geen e-mails van ons. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamemaatregelen, kunt u dit doen met toekomstige effectiviteit analoog aan de bovengenoemde procedure. U maakt in de regel transportkosten op basis van basistarieven. Nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen, zullen wij niet nalaten om enig e-mailadres te gebruiken voor enige promotionele activiteit.

6e Eigen reclame van Lini's Bites

Volgens artikel 7 (3) UWG hebben wij het recht om uw persoonsgegevens te gebruiken. Dit betekent dat we u informatie en aanbiedingen kunnen sturen die speciaal zijn afgestemd op uw koopgedrag en u kunnen informeren over evenementen en nieuws over Lini's Bites. Onze zelfpromotie is gebaseerd op uw eerder gekochte producten, d.w.z. u ontvangt informatie over soortgelijke goederen of diensten. De doorgifte voor reclamemaatregelen aan derden wordt categorisch achterwege gelaten. Zoals voorheen kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor zelfpromotie met toekomstige effectiviteit. Stuur dan een informeel bericht naar: Lini's Bites UG (beperkte aansprakelijkheid), Bruderstraße 6, 80538 München, Duitsland of info@linisbites.com voldoende. Dit proces is voor u geheel gratis. Bovendien worden de tegenstrijdigheden afzonderlijk aangegeven in de afzonderlijke reclame-e-mails. In de regel gebruiken we geen andere vormen van promotionele communicatie, tenzij u hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft. U kunt deze toestemming te allen tijde eenvoudig met toekomstig effect intrekken. Stuur dan een informeel bericht naar: Lini's Bites UG (beperkte aansprakelijkheid), Bruderstraße 6, 80538 München, Duitsland of info@linisbites.com voldoende. Dit proces is voor u geheel gratis. Bovendien worden de tegenstrijdigheden afzonderlijk aangegeven in de afzonderlijke reclame-e-mails.

7e Accountfunctie

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dat doen via het contactformulier dat wij aanbieden en per e-mail. Uw gegevens en uw bericht worden bewaard om een passend contact te kunnen verzorgen. Uiteraard geven we deze niet door aan derden. Bovendien is er geen vergelijking met eerder verzamelde gegevens die we anders op onze website hebben verkregen.

8e. Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken de online advertentietoepassing "Google AdWords" en het daarop gebaseerde proces voor het bijhouden van conversies. Conversion Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").

Zodra u op een door Google gepubliceerde advertentie klikt, slaat uw computer een cookie op voor het bijhouden van conversies. Aangezien deze cookies geen persoonlijke gegevens bevatten en slechts voor een beperkte periode geldig zijn, worden ze niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Als de cookie nog geldig is, ontvangen wij en Google een bericht dat de door Google geplaatste advertentie u heeft doorgestuurd naar onze website zodra u op bepaalde pagina's op onze website klikt.

Alle Google AdWords-klanten ontvangen verschillende cookies, waardoor het volgen van cookies van andere websites van AdWords-klanten kan worden uitgesloten.

Gegevens die door het conversieproces worden gegenereerd, vormen de basis voor conversiestatistieken van AdWords-klanten die gebruikmaken van conversietracking. De AdWords-klant ontvangt informatie zoals het aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar de website. Persoonlijke identificatie van gebruikers is echter niet mogelijk. Om te voorkomen dat u wordt gevolgd, hoeft u alleen maar bezwaar te maken tegen het gebruik ervan. Dit kan via de respectievelijke instellingen van uw browser. Uw gegevens worden niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Meer informatie over het onderwerp conversietracking en gegevensbescherming van Google vindt u via de volgende link:

http://www.google.de/policies/privacy/

8e. Gebruik van Google Analytics

Wij van Lini's Bites gebruiken de webanalyseservice Google Analytics van Google Inc. Door het gebruik van cookies kunnen wij Google Analytics gebruiken om uw surfgedrag op onze website nauwkeurig te evalueren. Alle gegevens over uw gebruiksgedrag die door de cookie worden gegenereerd, worden over het algemeen verzonden naar en opgeslagen op een van de servers van Google in de Verenigde Staten van Amerika. Als IP-anonimisering is geactiveerd, zal Google uw IP-adres afkorten als dit zich bevindt in een van de lidstaten van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat die is opgenomen in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in bepaalde gevallen wordt het IP-adres van de gebruiker volledig naar de server van Google gestuurd en vervolgens ingekort. Google gebruikt de verzamelde informatie om uitspraken te doen over het gebruikersgedrag, om rapporten over de activiteit van de website op te stellen of om andere feiten met betrekking tot het gebruik van de website te interpreteren. De IP-adressen die door Google Analytics worden verzameld, worden gecombineerd met andere gegevens die door Google worden gegenereerd. Zoals eerder vermeld, kunt u met de juiste instellingen in uw browser voorkomen dat cookies worden opgeslagen. Houd er echter rekening mee dat de gebruiksmogelijkheden van onze website beperkt kunnen zijn als cookies worden geweigerd. Als u niet akkoord gaat met het verzamelen en gebruiken of verwerken van uw gegevens die door de cookie worden verzameld, kunt u dit voorkomen door de volgende plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

10. Online aanwezigheid op sociale media op Facebook en Instagram

Om de communicatie tussen ons en onze klanten en geïnteresseerden te verbeteren, zijn we actief vertegenwoordigd in verschillende sociale netwerken. We delen inhoud met u over verschillende producten en actuele speciale aanbiedingen. Als u onze online aanwezigheid op sociale media oproept, kunnen de resulterende gegevens worden gebruikt voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden. Hiervoor worden gebruikersprofielen aangemaakt die onder een pseudoniem worden opgeslagen. Deze profielen vormen de basis voor het gericht plaatsen van advertenties binnen en buiten het betreffende platform, die op uw interesses kunnen aansluiten. Om deze reden worden over het algemeen cookies opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt, die het gedrag en de interesses van de gebruikers bepalen. De feiten zijn gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarin een legitiem belang bestaat bij het verbeteren van de presentatie van onze producten en diensten en een effectieve communicatie tussen klanten en geïnteresseerden. Artikel 6, lid 1, punt a AVG bepaalt de basis voor gegevensverwerking als u door de aanbieders van de sociale mediaplatforms om uw toestemming wordt gevraagd om uw gegevens te verwerken. Dit kan bijvoorbeeld door een vinkje aan te vragen in een daarvoor bestemde checkbox. Het hoofdkantoor van het betreffende socialemediaplatform is cruciaal. Als dit in de VS is, geldt een adequaatheidsbesluit in samenwerking met de Europese Commissie. Deze beslissing is gebaseerd op het EU-VS-privacyschild. Als u een actueel certificaat van een specifiek bedrijf wilt zien, vindt u het hier hier .

Alle informatie over de verwerking en het gebruik van de door de aanbieder verzamelde gegevens, de mogelijkheden om contact met ons op te nemen en eventuele rechten en mogelijkheden voor het instellen van de bescherming van uw privacy, en in het bijzonder uw bezwaarmogelijkheden, vindt u onder de onderstaande links Gegevensbescherming verklaringen van de respectievelijke aanbieders. Als u vragen of suggesties heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

De verwerking van de verzamelde gegevens vindt plaats op basis van een correspondentie tussen alle verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG, waarvan u hier een overzicht kunt krijgen:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Oppositie optie:
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

 1. Contactopties en uw rechten

Als betrokkene kunt u gebruik maken van de hier genoemde rechten:

 • In overeenstemming met artikel 15 AVG, het recht om voorwaardelijke informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die ons ter beschikking staan;
 • Volgens artikel 16 AVG het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste of onvolledige informatie over uw persoonlijke gegevens, die door ons zijn opgeslagen;
 • Volgens Art 17. het recht op verwijdering van al uw opgeslagen persoonlijke gegevens, voor zover ten minste een van deze criteria niet van toepassing is:
  • Bij de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • Als basis voor het nakomen van wettelijke verplichtingen;
  • Om redenen van algemeen belang;
  • Voor de handhaving, uitoefening of verdediging van juridische claims legal
 • Volgens artikel 18 SDGVO, het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
  • De geldigheid van de gegevens wordt door u ontkend;
  • De verwerking is legaal, maar u weigert deze te corrigeren;
  • De gegevens zijn niet langer door ons vereist, maar u hebt ze nodig voor de handhaving, uitoefening of verdediging van juridische claims of
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • Volgens artikel 20 AVG heeft u het recht om de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens in een passend formaat op te vragen voor overhandiging aan of doorgifte aan verantwoordelijke derden
 • Volgens artikel 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit kan vrij door u worden gekozen, meestal wordt een toezichthoudende autoriteit van uw individuele woonplaats, werkplek of hoofdkantoor geraadpleegd.

U kunt onze afdruk of de door ons verstrekte contactmogelijkheden gebruiken om meer te weten te komen over de vaststelling en verwerking van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens, hun autorisatie, reservering of verwijdering, evenals eventuele vormen van toestemming of bezwaar tegen bepaald gebruik van uw gegevens.

epiloog

Veranderingen in onze bedrijfsactiviteiten en in de juridische situatie betekenen dat we de gegevensbeschermingsvoorwaarden van Lini's Bites in de toekomst voortdurend zullen aanpassen en actualiseren.

Einde van de gegevensbeschermingsverklaring